Základní škola Tymákov

Škola / Projekt ESF / O projektu

Projekt ESF - O projektu

Projekt ESF

Projekt OP VK na Základní škole Tymákov

Od června 2009 do července 2010 pracovali zaměstnanci Základní školy Tymákov na projektu Zavedení interaktivních postupů do vzdělávacího procesu na Základní škole Tymákov, který získala škola v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíle projektu, na který jsme získali dotaci ve výši 1.153.609,- Kč, vedly hlavně ke zvyšování kvality vzdělávání žáků školy. Projektem došlo k vytvoření uceleného programu pro výuku na Základní škole Tymákov. Program kladl důraz na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro lepší zapojení žáků do vzdělávacích procesů

V rámci projektu byla na Základní škole Tymákov modernizována ICT technika a vytvořeno moderní informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky. Tyto materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými pedagogickými pracovníky školy. Žáci tak ve výsledku mohou při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Pořízení interaktivní tabule spolu s elektronickými výukovými materiály a jejich zapojení do výukových procesů na škole vedlo k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak jsou kvalitněji připraveni na další studium.

Na samotném počátku jsme sestavili realizační tým, který se nejprve soustřeďoval především na pořízení techniky a ostatního vybavení, které byly k úspěšné realizaci projektu nezbytné. Jakmile proběhla výběrová řízení a uskutečnily se dodávky ICT vybavení, bylo realizováno školení pro pedagogické pracovníky, z nichž se v rámci projektu stali tvůrci vzdělávacích materiálů. Poté započala jedna z nejdůležitějších etap našeho projektu, a to tvorba elektronických výukových podkladů.

V předloženém projektu 3 tvůrci výukových materiálů tvořili vlastní elektronické vzdělávací objekty pro předměty Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Anglický jazyk, Český jazyk a Matematika, jež byly mezi jednotlivé tvůrce rozděleny podle jejich odborného zaměření. Pro doplnění a procvičení probíraného učiva byla pro každý předmět vytvořena sada vlastních elektronických vzdělávacích podkladů, a to zejména e-kurzy, e-testy, prezentace, hypertextové odkazy, elektronické dokumenty - animace, videa, obrázky, atd. Tyto výukové materiály jsou zaměřeny na základě zkušeností pedagogů při výuce na problematické pasáže učiva. Veškeré vzniklé materiály svou náplní odpovídají a doplňují školní vzdělávací program. Pro studijní oblasti Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda byly taktéž zakoupeny interaktivní učebnice/výukové programy, které doplnily klasické tištěné učebnice a přinesly žákům zpestření výuky díky animacím, video i audio nahrávkám apod. Současně bylo vytvářeno ICT prostředí pro tvorbu, využívání a archivaci výukových materiálů. Toto ICT prostředí bylo vytvořeno tak, aby bylo kompatibilní se softwarem pořízené interaktivní tabule a aby umožňovalo implementaci nově vytvořených výukových materiálů do tohoto prostředí a jejich správu. Vytvořené ICT prostředí zajistilo komplexní práci s výukovými materiály, jejich indexování, vyhledávání, řazení, autorizaci apod.

Předložený projekt byl zakončen další velmi důležitou klíčovou aktivitou zaměřenou na pilotní ověření fungování zavedeného systému ICT podpory vzdělávání na Základní škole Tymákov, evaluaci dosažených výsledků a případném zpracování návrhu na zlepšení. Tato aktivita probíhala v době, kdy již byly pořízeny technologie pro moderní výuku, byly vytvořeny elektronické výukové materiály i ICT prostředí umožňující ovládání těchto materiálů. V rámci pilotního ověřování pedagogičtí pracovníci uplatňovali moderní výukové metody a materiály. Součástí této aktivity byla i evaluace přínosů projektu a zpracování návrhu na zlepšení. Evaluace byla realizována prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky školy a šetření mezi pedagogy formou řízených rozhovorů, směřující k vyjádření spokojenosti s realizovaným projektem a návrhy na jeho zlepšení či doplnění.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Kalendář

<<  Červenec 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

© 2010- 2024 Základní škola Tymákov, design FoXprofi.com