Základní škola Tymákov

Škola / Projekt ESF / EU peníze školám

Projekt EU peníze školám

Název projektu: Moderní vyučování (reg. číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3557)
Hodnota projektu: 492 727,00 Kč
Doba trvání projektu: 1.6.2012 – 30.11.2014 (30 měsíců)
Zdroje financování projektu: projekt „EU peníze školám"

1. Cíl projektu (potřebná a podpořená témata, důvody podpory ve vztahu k ŠVP)
Projektový záměr vychází z autoevaluace a ŠVP školy a zaměřuje se na oblasti, ve kterých se jako škola chceme zlepšovat: podpořit zájem i dovednosti  žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií a rozvíjet znalosti anglického jazyka. Projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky, a které jsou podle našeho názoru pro naše žáky prospěšné a užitečné.
Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit výuku a zařadit do ní netradiční a zajímavé výukové formy, které podpoří připravenost žáků na život již od mladšího školního věku a dají dětem větší šanci při výběru povolání a připraví je na migraci obyvatelstva (cizí jazyk). Tyto cíle budou naplněny jednak vytvářením inovovaných materiálů pro výuku, jednak zvýšením kvality výuky navýšením hodinové dotace pro výuku anglického jazyka. S tím souvisí i potřeba dovybavení školy ICT technikou (interaktivní tabule do 2 tříd, žákovská PC do 1 třídy). Vzdělávání pedagogů v daných oblastech v rámci účasti na kurzech DVPP pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu.
Pro náplň záměru jsme vybrali tyto šablony:

Šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků (2 krát)
Pro zvýšení kvality výuky anglického jazyka bude s účinností od 1.9.2012 upraven ŠVP a učební plán. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace dojde k přesunu 2 disponibilních hodin z předmětu český jazyk do předmětu anglický jazyk. Anglický jazyk se bude po dva následující roky nově vyučovat jako povinný předmět již od 1. ročníku: v 1. ročníku 1 hodina týdně (36 hodin za rok) a ve 2. ročníku také 1 hodina týdně (36 hodin za rok). Očekávaným výstupem této aktivity je zlepšení jazykové gramotnosti žáků v oblasti anglického jazyka - rozvoj komunikativních schopnosti žáků v AJ na celém 1. st. a zvýšení zájmu žáků o studium cizích jazyků.

Šablona č. II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků (4 krát)
V rámci zlepšení jazykových kompetencí každý z obou učitelů anglického jazyka absolvuje akreditovaný roční kurz AJ po 2 roky za sebou (min. 60 h/rok).
 
Šablona č. II/5 Jazykové kury pro učitele cizích jazyků v zahraničí (1 krát)
V rámci zlepšení jazykových kompetencí jeden učitel anglického jazyka s jazykovou úrovní B2 absolvuje v období letních prázdnin krátkodobý intenzivní kurz AJ ve Velké Británii (min. 2 týdny).
 
Šablona č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (2 krát)
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky napříč všemi předměty a ročníky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Vyučujícími budou vytvořeny a ověřeny ve výuce 2 x 3 sady (120) digitálních vzdělávacích materiálů (DUM), které zpestří výuku a budou podporovat rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogů naší školy.

Šablona č. III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (3 krát)
 Cílem aktivity je zvyšování informační gramotnosti pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu (akreditace, min. 4 hodiny).

2. Počet žáků zapojených do klíčových aktivit:
Projekt je zaměřen na všechny žáky naší školy. V rámci individualizace budou podpořeni žáci 1. a 2. ročníku, v rámci inovace pak budou podpořeni téměř rovnoměrně žáci jednotlivých ročníků v jednotlivých předmětech.

3. Počet učitelů zapojených do klíčových aktivit:
Na projektu se budou aktivně podílet všichni 3 třídní učitelé, každý podle svého zaměření.

4. Konečný výsledek projektu (dosažená změna)
Věříme, že konečný výsledek projektu bude pozitivní, že přinese zlepšení materiálního vybavení školy, maximální zkvalitnění výuky a častější a zajímavější využití nové techniky (interaktivní tabule, počítačové programy, využívání nově vytvořených výukových materiálů). U dětí předpokládáme větší iniciativu a aktivnější zapojení do výuky.
__________________________________________________________________________

Během prvního roku trvání projektu (ve školním roce 2012/13) bylo vytvořeno a ověřeno ve výuce všech 6 kompletních sad digitálních učebních materiálů (DUM) - všechny v programu eBeam Scrapbook (pro interaktivní tabuli a PC):

20 DUM anglického jazyka pro 3. - 5. roč.
20 DUM českého jazyka pro 1. - 5. roč.
20 DUM matematiky pro 1., 2. a 4. roč.
20 DUM prvouky pro 1. a 2. roč.
20 DUM přírodovědy pro 4. a 5. roč.
20 DUM vlastivědy pro 4. a 5. roč.

Na požádání lze tyto materiály poskytnout ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR - viz kontakt: zs.tymakov@seznam.cz


Kalendář

<<  Červenec 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

© 2010- 2024 Základní škola Tymákov, design FoXprofi.com