Základní škola Tymákov

Škola / O naší škole / Z historie naší školy

Z historie naší školy

Nejstarší zmínky o škole v Tymákově se vyskytují v rokycanských obecních kronikách. Zde se píše, že škola v Tymákově byla již v r. 1780, zpočátku jen zimní. Stála v místě čp. 74. Vyučoval v ní vysloužilý voják. První učitel "schopný, opatřen vysvědčením způsobilosti pro triviální školu" byl Matěj Eret, který uzavřel smlouvu s obcí v r. 1788.
Nová - dnešní budova školy byla postavena v r. 1859 a po vysvěcení 19. listopadu 1860 se v ní začalo vyučovat. Stavba stála 7 345 zlatých a 98 krejcarů. Škola byla jednotřídní, teprve od 6.11.1868 se začalo vyučovat ve 2 odděleních: v 1. odd. bylo 92 žáků, ve 2. odd. 90 žáků.
V r. 1881 bylo v Tymákově 254 dětí školou povinných, škola byla proto o prázdninách přistavěna a 1.1.1882 byla otevřena 3. třída. Škola byla v té době obecná, smíšená, vyučovalo se celodenně, 46 týdnů ročně. Budova sloužila k vyučování a jako byt řídícího učitele.
V září 1894 byla otevřena 4. třída, neboť dětí bylo ke třem stovkám (Tymákov měl v té době na 119 domů 965 obyvatel, Mokrouše na 44 domů 290 obyvatel).

Počty dětí a důležitější události týkající se školy:
1910/11     234 žáků (Tymákov 972 obyvatel, Mokrouše 313)
1919/20     329 žáků
1925/26     127 žáků
1926 - zavedena do školy elektřina
1928/29     135 žáků
1930/31     165 žáků
1934/35     141 žáků
1939/40     115 žáků
1941/42 - škola se stává trojtřídní (až do konce války s 8 postupnými ročníky), 114 žáků
1946/47     84 žáků
1947/48 - škola se stává dvojtřídní s 5 postupnými ročníky, 73 žáků
1950/51 - do školy zavedena voda (ze studny), 62 žáků
1952/53 - škola se stává trojtřídní (5 postup. roč.), 83 žáků
1959/60     79 žáků
1966/67- generální oprava školy: nové stropy, podlahy, okna, dveře, betonové schodiště,  ústřední topení a kotel na tuhá paliva, nová WC a septik, nová elektřina, voda z obecního vodovodu, nová brizolitová omítka, 70 žáků
1968/69     66 žáků
1975/76 - škola se stává dvojtřídní (5 postup. roč.), 52 žáků 
1977/78     42 žáků
1979/80 - škola zůstává dvojtřídní, ale jen se 4 postupnými ročníky, 40 žáků
1980/81     54 žáků
1982/83     60 žáků
1984/85     48 žáků
1986/87 - z bytu školníka zřízena školní jídelna, 55 žáků
1989/90     33 žáků
1994/95     32 žáků
1996/97- škola se stává trojtřídní s 5 postupnými ročníky, třídy vybaveny novými lavicemi, zřízena a zařízena třetí třída, rekonstrukce kabinetu, 51 žáků
1997/98 - přistavěna nová plynová kotelna, 58 žáků
1998/99 - zřízena školní družina, výměna žárovkového osvětlení za zářivkové, 61 žáků
1999/2000   67 žáků
2000/01 - generální oprava WC a umýváren, 61 žáků
2001/02 - zavedení teplé vody do tříd, 58 žáků
2002/03 - zbourání stodol a vyklizení školního dvora, 48 žáků
2003/04 - 41 žáků
2004/05 - škola se stává dvojtřídní, dlažba v přízemí budovy, 1. etapa výměny oken školy, 27 žáků
2005/06 - zavedení teplé vody na WC, odizolování V stěny školy, pokračování výměny oken, 31 žáků
2006/07 - dokončení výměny oken školy, nová střecha školy, 30 žáků
2007/08 -  likvidace septiku a napojení školy na splaškovou kanalizaci, nový chodník před školou, rekonstrukce podlahy a výměna linolea v 1. tř., 38 žáků
2008/09 - rekonstrukce podlahy a výměna linolea ve 2. tř., vybavení školy technikou (6 žákovských PC, 3 učit. notebooky,1 interaktivní tabule) z dotace EU, 34 žáků
2009/10 - škola se stává trojtřídní, nová venkovní omítka budovy školy, nové vchodové dveře a zadní bezpečnostní dveře, rekonstrukce podlahy a výměna linolea ve 3. tř. a ve sborovně, 44 žáků
2010/11 - oprava odpadů a dlažby na chlapeckých WC, výměna prac. desky s dřezem do kuchyně, myčka, jídelní stoly, 45 žáků
2011/12 - nové olejové nátěry chodeb a všech WC, rekonstrukce podlahy a výměna linolea v ŠD, nátěry plotu, vrat, předzahrádky a zábradlí, vybavení školy technikou z dotace EU (3 žákovské PC, 1 interaktivní tabule), 45 žáků
2012/13 - rekonstrukce všech schodišt a podest ve škole a potažení novým linem, vymalování jídelny + 2 nové jídelní stoly, regál na odkládání obuvi do chodby, vybavení I. tř. novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi, 3 židlemi k PC, žaluziemi do oken, kopírka do sborovny, na chodby 8 nových korkových a textilních nástěnných tabulí, 48 žáků
2013/14 - rekonstrukce podlah a výměna linolea v ředitelně a v šatně, v plynové kotelně větší oprava kotlů a výměna expanzní nádrže, instalace venkovní vitriny-úřední desky před hlavním vchodem, 6 korkových nástěnek na chodbu a do tříd, výměna 2 učitelských notebooků, nová tiskárna do ředitelny, 57 žáků
2014/15 - z místnosti ŠD zřízena čtvrtá třída: umyvadlo + přívod studené a teplé vody, nové osvětlení, vymalování, interaktivní tabule včetně učit. notebooku, vybavení třídy 25 výškově stavitelnými lavicemi, nátěr všech dveří a zárubní ve škole, 12 ks korkových nástěnných tabulí; o hlavních prázdninách zahájena výstavba nového pavilonu školy (vybudování a přeložka dešťové a splaškové kanalizace, základová deska), 60 žáků
2015/16 - během školního roku postaven nákladem cca 6 mil. Kč nový pavilon školy (vše z finančních rezerv obce), o hlavních prázdninách kromě dokončování přístavby nového pavilonu byla ve staré budově vymalována původní ředitelna a rekonstruována na šatnu pro žáky, vymalována kuchyňka a rekonstruována na šatnu pro zaměstnance, vymalována jídelna a rekonstruována na ředitelnu a sborovnu, dovybavena nábytkem; došlo k přemístění telefonní linky, k úpravě vedení internetového připojení, k propojení topení, elektrického vedení; nová třída a družina vybaveny novým školním nábytkem, lavicemi, interaktivní tabulí, nástěnkami; nová jídelna vybavena nábytkem, nová kuchyně vybavena kuchyňským nábytkem, nerezovými stoly a trojčlennou vodní lázní pro přihřívání pokrmů; proběhly terénní úpravy kolem nového pavilonu; 66 žáků

2016/17 - 76 žáků

O hlavních prázdninách proběhla generální rekonstrukce kotelny: výměna původních 20 let starých plynových kotlů za nové kondenzační, nový komín a rozvody, rekonstrukci provedla firma Karel Hranička – vítěz výběrového řízení, financováno obcí (náklady 241 349 Kč). Vybavení školy je na dobré úrovni a neustále je doplňováno:  v každé třídě interaktivní tabule,dokončení terénních úprav kolem nového pavilonu školy (kačírek, výsadba), gastronádoby pro dovoz obědů do ŠJ-výdejny

2017/18 - 83 žáků

 další třída vybavena novým nábytkem, částečně sponzorsky firmou Mraknet výrazně posílena wi-fi ve škole, zakoupeno 7 žákovských notebooků, počítačové výukové programy, zakoupen nový fotoaparát, vybavení pro zaměstnance – MW- trouba, rychlovarná konvice, fotoaparát, vymalováná třída nahoře u okna, horní chodba, sborovna, chodba k družině

2018/19 - 89 žáků

během prázdnin vybavena třída v 1. patře u okna novým nábytkem, nové regály do sborovny březen 2019 – novým nábytkem vybavena chodba v patře a učebna u půdy, rekonstrukce úklidové místnosti - v přízemí - WC pro zaměstnance

2019/20 - 88 žáků

vyrobeny a osazeny nové kovové schody do sklepa, během korona karantény vymalována učebna ŠD a jídelna, během prázdnina rekonstrukce nevyhovujících starých dívčích WC v mezipatře

2020/21 - 91 žáků

rekonstrukce starých chlapeckých WC v přízemí, vymalování učebny dole ve staré zástavbě, posílení wi-fi v patře školy, část roku výuka on-line z důvodu pandemie Covid19

2021/22 - 94 žáků

vymalování učebny v patře proti schodům a u půdy, zázemí pro pracovní činnosti v atriu školy- za pomoci SRPŠ, výměna zářivek v učebnách v patře, část roku výuka on-line z důvodu pandemie Covid19

2022/23 - 93 žáků

výměna zářivek v učebně v přízemi ve staré budově, rekonstrukce zaměstnaneckého WC a skladu v mezipatře, 5 žákovských NB

2023/24 - 90 žáků

 

 

 

 

 

Řídící učitelé a ředitelé školy:
1852 - 1871 (19 let)      řídící učitel František Kneidl
1872 - 1904 (32 let)      řídící učitel František Hladík
1904 - 1925 (21 let)      řídící učitel Jan Šimanovský
1925 - 1939 (14 let)      řídící učitel Ondřej Volráb
1939 - 1948 (9 let)        řídící učitel Václav Zeithaml
1948 - 1968 (20 let)      ředitel školy Josef Froněk
1968 - 1970 (2 roky)     ředitel školy Josef Rada
1970 - 1976 (6 let)        ředitelka školy Libuše Fišerová
1976 - 1979 (3 roky)     ředitelka školy Marta Štruncová
1979 - 2004 (25 let)      ředitelka školy Mgr. Jana Plačková
2004 - 2017 (13 let)      ředitelka školy Mgr. Zdeňka Sarauerová

2017-                           ředitelka školy Mgr. Hana Timková

 

 

 

škola kolem r. 1930

 


škola kolem r. 2000 - stará střecha, stará okna, stará omítka

 


škola r. 2007 - nová okna, nová střecha, stará omítka

 


škola konec r. 2009 - nová omítka


nový školní pavilon - srpen 2016

Uložit Uložit Uložit

Kalendář

<<  Květen 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sdělení

  • Ředitelské volno v 2. pololetí r. 2023/2024
    Uděluji ředitelské volno na dny 27. června a 28. června 2024 z důvodu malování tříd. Školní rok 2023/2024 zakončíme ve středu 26.června rozdáním vysvědčení. V tento den už nebude ani školní družina ani jídelna.  

© 2010- 2024 Základní škola Tymákov, design FoXprofi.com